09 6688 6651

Xuất hiện lỗi trong đề thi Hóa minh họa lần 3?

Đề thi lần 3 được cho là bám sát với đề thi chính thức thi THPT Quốc gia 2017 nhưng mới đây Thầy giáo Lê Đăng Khương đã phát hiện một chi tiết lỗi nhỏ cần góp ý chỉnh sửa thêm trong đề thi minh họa môn Hóa học THPT quốc gia lần 3.

Theo như Thầy Lê Đăng Khương nhận định, đề thi minh họa lần 3 THPT quốc gia của Bộ Giáo dục thì môn Hóa có sự phân hóa tốt hơnso với 2 đề thi lần trước.

Đề thi dài, thí sinh khó đạt được điểm 10 trong 50 phút

Kiến thức bao quát và phân bố đồng đều toàn bộ chương trình (22 câu vô cơ, 18 câu hữu cơ, 15 bài tập tính toán chiếm 37,5%, 25 câu lý thuyết chiếm 62,5%).

Các dạng câu phân loại chủ yếu vẫn rơi vào dạng bài 'đếm số lượng' nhưng có phần tăng độ khó so với các đề lần trước (câu 66, 69, 71); biện luận cấu tạo (câu 68, 70); bài toán H+, NO3- (câu 80); peptit (câu 79) và điện phân (câu 65).

Thầy Khương nhận xét: "Về cơ bản đề dài và khó hơn các đề lần trước với các câu phân loại cần nhiều thời gian hơn nên khó mà đạt 10 điểm trong khoảng thời gian 50 phút".

Xuất hiện lỗi nhỏ ở câu hỏi số 74?

Thầy Lê Đăng Khương cho biết, ở câu hỏi số 74, nếu theo như đề thì sẽ có hai đáp án A và B đều thỏa mãn. Cụ thể như sau:

Câu 74: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

  • A. 2,40. 
  • B. 2,54. 
  • C. 3,46. 
  • D. 2,26.

Hướng dẫn giải: Vì X là muối của axit hữu cơ đa chức nên X là H4NOOC-CH2-COONH4 hoặc H4NOOC-COOH3N-CH3. Y là muối của axit vô cơ nên Y là (CH3NH3)2CO3 hoặc (CH3CH2NH3)(NH4)CO3.

Khi đó sẽ có nhận định như trong ảnh dưới đây:

 
TH2: X là H4NOOC-COOH3N-CH3 và Y là (CH3CH2NH3)(NH4)CO3

H4NOOC-COOH3N-CH3 + 2NaOH → (COONa)2 + CH3NH2 ↑ + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01 0,01

(CH3CH2NH3)CO3(NH4) + 2NaOH → CH3CH2NH2 ↑ + Na2CO3 + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01 0,01

→ Thu được 3 khí NH3, CH3NH3 và CH3CH2NH2. => Loại

Lúc này, ta có 2 trường hợp: Gọi 2 khí thu được là A và B (MA < MB)

TH3: nA : nB = 1 : 3 → X là H4NOOC-COOH3N-CH3 và Y là (CH3NH3)2CO3

Ta có phương trình phản ứng H4NOOC-COOH3N-CH3 + 2NaOH → (COONa)2 + CH3NH2 ↑ + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01

(CH3NH3)2CO3 + 2NaOH → Na2CO3 + 2CH3NH2 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01

→ mmuối = 0,01.134 + 0,01.106 = 2,4 gam

→ Đáp án A

TH4: nA : nB = 3 : 1 → X là H4NOOC-CH2-COONH4 và Y là (CH3CH2NH3)(NH4)CO3

Ta có phương trình phản ứng: H4NOOC-CH2-COONH4 + 2NaOH → CH2(COONa)2 + 2NH3 + 2H2O

0,01 0,01

(CH3CH2NH3)(NH4)CO3 + 2NaOH → CH3CH2NH2 ↑ + Na2CO3 + NH3 ↑ + 2H2O

0,01 → 0,01

→ mmuối = 0,01.106 + 0,01.148 = 2,54 gam

→ Đáp án B

Như vậy cả phương án A và B đều đúng.

Phương án khắc phục: Thêm hai khí tên là A và B (MA < MB), tỉ lệ mol tương ứng là (1:3) khi đó đề bài sẽ trở thành như dưới đây và đáp án sẽ là A.

Câu 74: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí A, B (MA < MB, tỉ lệ mol tương ứng là 1:3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

  • A. 2,40. 
  • B. 2,54. 
  • C. 3,46. 
  • D. 2,26.
Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi