09 6688 6651

Trường CĐ, TCCN sẽ tuyển sinh theo quy chế của Bộ Lao Động TB&XH từ năm 2017

Các trường CĐ, TCCN từ năm 2017 sẽ tuyển sinh theo quy chế do Bộ Lao Động TB&XH ban hành với luật Giáo dục nghề nghiệp. Những sinh viên CĐ tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước được tiếp tục học chương trình CĐ hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng CĐ theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi học theo chương trình mới của Bộ Lao Động TB&XH, cấp bằng CĐ thuộc giáo dục nghề nghiệp.

 

Hơn 500 trường CĐ, TCCN tuyển sinh theo quy chế của Bộ Lao Động TB&XH

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT trên phạm vi cả nước có 234 trường cao đẳng bao gồm: 199 trường công lập và 35 trường tư thục, dân lập, bán công với 449.558 sinh viên và 24.260 giảng viên. Trong số này có 33 trường cao đẳng sư phạm. Ngoài ra, còn có 3 trường cao đẳng thuộc các trường đại học (1 trường thuộc Đại học Thái Nguyên và 2 trường thuộc Đại học Đà Nẵng) và 106 trường đại học, học viện đào tạo hệ cao đẳng với tổng chỉ tiêu là 39.787 chỉ tiêu.

Cả nước có 303 trường trung cấp chuyên nghiệp bao gồm: 175 trường công lập và 128 trường ngoài công lập, tổng số học sinh là 315.000 và 18.309 giáo viên.

Hai Bộ dự kiến sẽ ký biên bản bàn giao trước ngày 31/12/2016. Kể từ ngày 1/1/2017, Bộ Lao Động TB&XH sẽ thực hiện việc quản lý nhà nước đối với toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên).

Như vậy bắt đầu từ năm 2017 hơn 500 trường CĐ, TCCN sẽ tiến hành tuyển sinh theo quy chế của Bộ Lao Động TB&XH. Hai Bộ cũng đã thống nhất xử lý các công việc cụ thể như sau:

1. Giai đoạn chuyển tiếp

Các trường cao đẳng hiện nay đang thuộc hệ thống giáo dục đại học nên mục tiêu, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn cán bộ giảng viên khác biệt rất nhiều so với các trường cao đẳng nghề. Chính vì vậy cần có giai đoạn chuyển tiếp để các giáo viên, sinh viên được yên tâm trước khi triển khai chương trình đào tạo mới theo hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

2. Việc tuyển sinh

Bộ GD&ĐT tiếp tục tiến hành xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2016.

Bắt đầu từ năm 2017 các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ tuyển sinh theo quy chế do Bộ Lao Động TB&XH ban hành phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp

3. Về đào tạo

Đối với những sinh viên cao đẳng tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước được tiếp tục học tập chương trình cao đẳng như hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng cao đẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Đối với những sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi học theo chương trình mới của Bộ Lao Động TB&XH cấp bằng cao đẳng thuộc giáo dục nghề nghiệp;

4. Về liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Những học sinh, sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước nếu có đủ điều kiện theo quy định hiện hành thì được tạo điều kiện để tiếp tục học liên thông lên đại học nếu có nguyện vọng.

Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành điều chỉnh chỉ tiêu liên thông của các trường Đại học để có thể tuyển sinh đào tạo liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học cho các đối tương này.

Việc đào tạo liên thông đối với học sinh, sinh viên thuộc giáo dục nghề nghiệp tuyển từ năm 2017 trở đi sẽ thực hiện theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

5. Việc xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT tiếp tục xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã gửi về Bộ trước ngày 31/10/2016 và đang trong quá trình xử lý.

 

Văn phòng tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội

Phòng 301 nhà C (tầng 3) , Số 290 Tây Sơn -Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 04 62 755 166 - 0973 939 696.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi