09 6688 6651

Điểm chuẩn 2016 và chỉ tiêu 2017 của các trường Đại học trên cả nước

Điểm chuẩn 2016 và chỉ tiêu 2017 của các trường Đại học giúp các bạn thí sinh làm căn cứ để lựa chọn đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường phù hợp với điểm thi của mình. Kì thi THPT Quốc gia năm 2017 đã kết thúc, các bạn thí sinh có 1 lần duy nhất để thay đổi nguyện vọng, chính vì vậy việc tham khảo điểm chuẩn 2016 và chỉ tiêu 2017 của các trường để làm căn cứ đăng ký thay đổi nguyện vọng là hết sức quan trọng.

Để xem điểm chuẩn năm 2016 và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường Đại học năm 2017 các bạn tải file đầy đủ TẠI ĐÂY

Ngoài ra các bạn thí sinh cần chú ý những mốc thời gian cần ghi nhớ trong mùa tuyển sinh xét tuyển năm nay.

LỊCH  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017:

    TT Nội dung công tác Đơn vị
chủ trì
Đơn vị tham gia Thời gian
thực hiện
1 Ban hành Quy chế tuyển sinh Bộ GDĐT Sở GDĐT, trường ĐH, CĐ Tháng  01/2017
2 Các trường ĐH, CĐ nhận tài khoản và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT  
Trường
ĐH, CĐ
 
Vụ GDĐH
Cục CNTT
 
Trước ngày
28/2
3 Các trường ĐH, CĐ công bố Đề án tuyển sinh 2017
Trường

ĐH, CĐ

Vụ GDĐH
Cục CNTT
Trước ngày
20/3
4 Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ  
Vụ GDĐH
 
Cục KTKĐCLGD, Lãnh đạo và cán bộ tuyển sinh các Sở GDĐT;          Trường ĐH, CĐ  
Trước ngày 30/3
 
5 Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ Sở GDĐT Điểm thu nhận hồ sơ Trước ngày 30/3
6 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tinĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,
Điểm thu nhận hồ sơ
Các đối tượng dự thi THPT  Từ 01/4
đến 20/4
7 Các trường ĐH, CĐ tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo Trường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Từ 10/5 đến
30/5
8 Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT Thí sinh Sở GDĐT Trước ngày  20/5
9 Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐ Sở GDĐT Trường
ĐH, CĐ
Trước ngày 01/6
10 Các trường ĐH, CĐ tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh Trường ĐH, CĐ Thí sinh
Sở GDĐT
Trước 17 giờ 00 ngày 15/7
 
11 Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường Thí sinh Trường
ĐH, CĐ
Trước ngày 20/7
12 Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng Trường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 21/7
13 Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của BộGDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả  thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có) Trường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Trước ngày 14/7 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định
14 Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Vụ GDĐH Cục KTKĐCLGD, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Các trường ĐH, CĐ Trước ngày  14/7
15 Các trường ĐH, CĐ điều chỉnh, công bố mức điểmnhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường Trường
ĐH, CĐ
 
Vụ GDĐH
 
Trước ngày  15/7
16 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến Thí sinh,Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH
Cục CNTT
Sở GDĐT
Từ 15/7
đến 17 giờ 00 ngày 21/7
17 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXTbằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT Thí sinh,Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH
Cục CNTT
Sở GD ĐT
Từ 15/7
đến 17 giờ 00 ngày 23/7
18 Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) Thí sinh Điểm thu nhận hồ sơ Trước 17 giờ 00 ngày 25/7
19 Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,
Điểm thu nhận hồ sơ
Thí sinh Trước 17 giờ 00 ngày 26/7
20  
Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh
 
Trường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH,
Cục CNTT, Cục KTKĐCLGD
Vụ GDTH, Vụ GDTX
Từ
28/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7
21 Các trường ĐH, CĐ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 Trường
ĐH, CĐ
Thí sinh
Vụ GDĐH
 Trước 17 giờ 00 ngày 1/8
 
22 Thí sinh xác nhận nhập học
đợt 1
Thí sinh
Trường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 7/8 (tính theo dấu bưu điện)
23 Các trường ĐH, CĐ cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Trường
ĐH, CĐ
  Trước 17 giờ 00 ngày 12/8
24 Các trường ĐH, CĐ xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung) Trường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Cục KTKĐCLGD
Vụ GDTH
Từ ngày 13/8
 
25 Các trường ĐH, CĐ báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2017 Trường ĐH, CĐ  
Vụ GDĐH
 
Trước ngày 31/12/2017

 

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi