09 6688 6651

Đề thi và Đáp án chính thức các môn THPT Quốc gia 2017 từ Bộ Giáo dục

Bài viết tổng hợp tất cả Đề thi và Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia 2017 từ Bộ giáo dục. Bao gồm bài thi KHTN: Sinh học, Vật Lý, Hóa hoc , bài thi KHXH: Lịch sử, Địa Lý, GDCD và bài thi Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Đề thi THPT Quốc gia tất cả các môn chính thức từ Bộ giáo dục: 

ĐỀ THI MÔN TOÁN: >>Link tải về<<

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN: >>Link tải về<<

ĐỀ THI MÔN NGOẠI NGỮ

  1. Đề thi môn tiếng Anh: >>Link tải về<<
  2. Đề thi môn tiếng Pháp: >>Link tải về<<
  3. Đề thi môn tiếng Nga: >>Link tải về<<
  4. Đề thi môn tiếng Đức: >>Link tải về<<
  5. Đề thi môn tiếng Nhật: >>Link tải về<<
  6. Đề thi môn tiếng Trung: >>Link tải về<<

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ

 

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ

 

ĐỀ THI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Mã số 301 Mã số 302 Mã số 303 Mã số 304
Mã số 305 Mã số 306 Mã số 307 Mã số 308
Mã số 309 Mã số 310 Mã số 311 Mã số 312
Mã số 313 Mã số 314 Mã số 315 Mã số 316
Mã số 317 Mã số 318 Mã số 319 Mã số 320
Mã số 321 Mã số 322 Mã số 323 Mã số 324

 

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ:

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI MÔN SINH HỌC:

Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204
Mã đề 205 Mã đề 206 Mã đề 207 Mã đề 208
Mã đề 209 Mã đề 210 Mã đề 211 Mã đề 212
Mã đề 213 Mã đề 214 Mã đề 215 Mã đề 216
Mã đề 217 Mã đề 218 Mã đề 219 Mã đề 220
Mã đề 221 Mã đề 222 Mã đề 223 Mã đề 224

 

Đáp án chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bạn download về để xem nhé:   >>Tải về tại đây<<

*Đáp án Toán

 * Đáp án Ngữ văn

 * Khoa học tự nhiên:

 * Khoa học xã hội:

 - Đáp án Vật lý  - Đáp án Lịch sử
 - Đáp án Hóa học  - Đáp án Địa lý
 - Đáp án Sinh học  - Đáp án Giáo dục công dân

 * Đáp án Ngoại ngữ:

 
 - Đáp án Tiếng Anh  - Đáp án Tiếng Đức
 - Đáp án Tiếng Nga  - Đáp án Tiếng Nhật
 - Đáp án Tiếng Pháp  - Đáp án Tiếng Trung

 

 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi