09 6688 6651

50 câu trắc nghiệm phương trình lượng giác chọn lọc cực hay

Phương trinh lượng giác là bài tập quan trọng trong phần ôn thi THPT Quốc gia. Để làm tốt dạng bài thi này dưới dạng đề trắc nghiệm thì các em cần nắm vững kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng làm bài. Bài viết tổng hợp 50 câu trắc nghiệm phương trình lượng giác chọn lọc giúp các em ôn tập hệ thống hóa lại phần kiến thức phương trình lượng giác đã học.

1). Giải phương trình cos3x - sin3x = cos2x.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

2). Tìm m để phương trình cos2x - (2m - 1)cosx - m + 1 = 0 có đúng 2 nghiệm x[-π/2; π/2].

A). - 1 < m ≦ 0               B). 0 ≦ m < 1.              C). 0 ≦ m ≦ 1                   D). - 1 < m < 1

3). Giải phương trình 1 + sinx + cosx + tanx = 0.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

4). Giải phương trình sin2x + sin2x.tan2x = 3.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

5). Phương trình 1 + cosx + cos2x + cos3x - sin2x = 0 tương đương với phương trình.

A). cosx.(cosx + cos3x) = 0.                       B). cosx.(cosx - cos2x) = 0.

C). sinx.(cosx + cos2x) = 0.                        D). cosx.(cosx + cos2x) = 0.

6). Giải phương trình 1 + sinx + sinx.cosx + 2cosx - cosx.sin2x = 0.

A). x = -π/2 + k2π         B). x = π/2 + k2π        C). x = π + k2π              D). x = k2π

7). Giải phương trình 4(sin6x + cos6x) + 2(sin4x + cos4x) = 8 - 4cos22x.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

8). Phương trình sin3x + cos2x = 1 + 2sinx.cos2x tương đương với phương trình

A). sinx = 0 v sinx = 1/2.                            B). sinx = 0 v sinx = 1.

C). sinx = 0 v sinx = - 1.                             D). sinx = 0 v sinx = - 1/2.

9). Giải phương trình 1 - 5sinx + 2cos2x = 0.

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

10). Phương trình Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác tương đương với phương trình.

A). cot(x + π/4) = -√3         B). tan(x + π/4) = √3       C). tan(x + π/4) = -√3      D). cot(x + π/4) = √3

11). Giải phương trình sin3x + cos3x = 2(sin5x + cos5x).

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

12). Giải hệ phương trình Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Xem full file : https://drive.google.com/file/d/0B2Av2r2Bj7JeNTdER0lCM2x3TkU/view

 

Chúc các em ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi