Website hướng dẫn đăng ký xét tuyển Đại học năm 2016 của ĐHQGHN

Phần mềm đảm bảo quản lý thống nhất công tác xét tuyển, lưu trữ thông tin thí sinh, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) hoàn toàn trực tuyến và hỗ trợ cán bộ tuyển sinh thực hiện các quy trình xét tuyển nhanh, chính xác. Phần mềm kết nối với phần mềm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) và quản lý đào tạo đại học.

Thí sinh ĐKXT tại website của ĐHQGHN theo địa chỉ: http;//vnu.edu,vn hoặc website của các đơn vị đào tạo, mục “Đăng ký xét tuyển Đại học chính quy - năm 2016”.

Thí sinh sử dụng số chứng minh nhân dân/căn cước công dân đã dùng để đăng ký thi ĐGNL, số báo danh và kết quả thi ĐGNL để tạo tài khoản đăng nhập.

Thời gian ĐKXT: Đợt 1: từ 8 giờ 00 ngày 13/6/2016 đến 16h30 ngày 24/6/2016; Đợt 2: từ 8 giờ 00 ngày 16/8/2016 đến 16h30 ngày 25/8/2016.

Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng/hồ sơ). Sau khi thí sinh hoàn thiện ĐKXT, phần mềm cho phép in và gửi tới địa chỉ email của thí sinh thông tin hướng dẫn thí sinh nộp lệ phí ĐKXT theo 1 trong 3 hình thức: nộp tại chi nhánh/phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hoặc chuyển khoản qua Internet banking tại BIDV hoặc chuyển khoản qua ATM của BIDV. Hướng dẫn chi tiết các hình thức nộp lệ phí tại Phụ lục 3.

Lệ phí ĐKXT được chuyển trực tiếp vào tài khoản của các đơn vị đào tạo tại Ngân hàng BIDV, lệ phí đã nộp không trả lại. Thí sinh hủy hồ sơ và ĐKXT lần 2 phải nộp lệ phí xét tuyển mới.

Thí sinh được phép một lần hủy hồ sơ để nộp vào ngành đào tạo khác của cùng trường thành viên, khoa trực thuộc hoặc khác trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN trong thời gian quy định. Thí sinh chỉ được hủy ĐKXT trực tuyến (không gửi yêu cầu hủy ĐKXT qua đường bưu điện);

Hủy hồ sơ ĐKXT theo hình thức trực tuyến: Đăng nhập tài khoản ĐKXT và chọn lệnh hủy hồ sơ. Phần mềm ĐKXT bắt buộc thí sinh nhập mật khẩu trước khi hủy hồ sơ (trường hợp không thể thực hiện được việc hủy hồ sơ ĐKXT trực tuyến, thí sinh viết đơn đề nghị hủy ĐKXT và mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đến các đơn vị đào tạo làm thủ tục hủy hồ sơ trong thời gian quy định).

Đối với Hội đồng tuyển sinh: Cập nhật thông tin tuyển sinh của đơn vị (mã ngành, tên ngành, chỉ tiêu, điều kiện ứng tuyển, điểm ngưỡng tuyển vào các ngành đào tạo, thang điểm quy đổi theo chứng chỉ ngoại ngữ đối với các đơn vị tuyển sinh các ngành đào tạo chất lượng cao trình độ giáo dục đại học theo đề án đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Thu nhận hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và cập nhật hồ sơ vào phần mềm xét tuyển ĐHCQ năm 2016; Có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh ĐKXT trực tuyến, hủy hồ sơ ĐKXT cho thí sinh có nguyện vọng hủy hồ sơ. Hồ sơ đã hủy không phục hồi dưới mọi hình thức; Công bố công khai các thông tin liên quan đến ĐKXT của thí sinh, xét tuyển của đơn vị đào tạo;

Cập nhật tối thiểu 3 ngày một lần thông tin ĐKXT của thí sinh trên website của đơn vị đào tạo (danh sách thí sinh ĐKXT và điểm thi xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo từng ngành học); Công bố danh sách thí sinh đạt ngưỡng tuyển vào ngành đào tạo trên website của đơn vị và website của ĐHQGHN; Gửi Giấy báo thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN năm 2016;

Từ chối tiếp nhận thí sinh nếu thông tin khai trong hồ sơ ĐKXT không đảm bảo tính chính xác./. 

theo báo Đảng Cộng Sản