09 6688 6651

Đề thi minh họa và đáp án các môn thi THPT Quốc gia 2017 do Bộ GD&ĐT công bố

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 mới đây được Bộ GD&ĐT chính thức công bố. Nhằm giúp cho các bạn học sinh và các thầy cô có được cái nhìn tổng quát về cấu trúc đề thi để đưa ra được phương án ôn tập tốt cho kì thi sắp tới. Dưới đây là đề thi và đáp án các môn, mời các bạn theo dõi.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017: 

Đề thi minh họa môn Toán TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Ngữ văn TẠI ĐÂY 

Đề thi minh họa môn Tiếng Anh TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Vật lí TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Hóa học TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Sinh học TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Lịch sử TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Địa lý TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn GDCD TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Tiếng PhápTẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Tiếng Nga TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Tiếng TrungTẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Tiếng Nhật TẠI ĐÂY

Đề thi minh họa môn Tiếng ĐứcTẠI ĐÂY


Đáp án đề thi THPT Quốc Gia  2017 môn toán

 

1 D 2 C 3B 4D 5A 6A 7C 8B 9D
10C 11A 12B 13B 14A 15C 16B 17D 18A
19C 20D 21A 22A 23A 24C 25C 26C 27A
28D 29D 30A 31B 32B 33C 34C 35A 36D
37D 38B 39D 40C 41A 42B 43D 44A 45C  
46C 47A 48D 49B 50B    

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia  2017 Tiếng anh:

 

1 B 2A 3B 4C 5B 6C 7D 8C 9A
10C 11D 12D 13A 14A 15A 16D 17D 18B
19A 20C 21B 22D 23C 24A 25B 26B 27D
28C 29C 30A 31A 32A 33C 34C 35B 36C
37C 38D 39B 40D 41B 42B 43A 44D 45A
46C 47C 48B 49C 50D  

Đáp án đề thi minh họa 2017 môn Sinh học: 

 
1 B 2B 3B 4A 5C 6D 7B 8B 9A
10C 11C 12C 13B 14D 15A 16B 17C 18A
19A 20C 21C 22A 23B 24A 25A 26C 27A
28B 29C 30B 31A 32A 33C 34B 35B 36A
37B 38A 39B 40C          

Đáp án đề thi minh họa 2017 môn Hóa học:

 

1 D 2C 3A 4B 5A 6C 7A 8D 9D
10B 11C 12C 13B 14B 15A 16D 17C 18A
19B 20C 21B 22A 23D 24D 25C 26B 27D
28A 29A 30B 31C 32B 33D 34A 35A 36D
37C 38D 39D 40A          

Đáp án đề thi minh họa 2017 môn Vật lý 

 

1 D 2A 3A 4A 5A 6B 7D 8C 9D
10C 11B 12D 13D 14B 15C 16A 17C 18A
19A 20D 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27A
28A 29A 30D 31C 32C 33D 34A 35C 36C
37D 38A 39A 40A  

Đáp án đề thi minh họa 2107 môn Lịch sử 

 

1 B 2 C 3A 4B 5A 6D 7B 8B 9A
10B 11B 12C 13A 14D 15A 16D 17B 18A
19A 20C 21D 22B 23A 24A 25A 26C 27A
28C 29C 30C 31A 32D 33B 34B 35A 36A
37B 38B 39A 40C  

Đáp án đề thi minh họa 2017 môn Địa lý 

 

1 B 2 A 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9C
10A 11B 12A 13D 14C 15B 16A 17B 18C
19D 20C 21B 22D 23A 24C 25B 26A 27D
28C 29A 30D 31B 32C 33A 34C 35B 36D
37B 38D 39A 40B  

Tiếp tục cập nhật….. 

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi